Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /home/trendaka/public_html/wp-includes/functions.php on line 5401
Trendakademi ve Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği – Trendakademi Dijital Eğitimler

Trendakademi ve Kişisel Veri Koruma Yönetmeliği

Trendakademi kullanıcısının gizliliği bizim için çok önemlidir. Gizlilik ilkelerimiz birçok KVKK ilkesine uyar ve ürünlerimizi bu ilkelere göre oluşturduk.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

Point Bilgi İşlem ve Bilgi Teknolojileri Trendakademi olarak mevcut kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde önemsiyoruz. Bu çerçevede, Trendakademi olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız da dahil olmak üzere ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK’da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz; şirketimizi ve/veya İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, Trendakademi’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir.

Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, Trendakademi tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte KVKK’da belirtilen anlam ve kapsamda; Trendakademi tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla Trendakademi’nin ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip bilgi@trendakademi.com adresinden tarafımıza ulaşarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Talebiniz ile ilgili olarak Trendakademi sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir.

Öte yandan işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini ilgili online eğitim İnternet sitelerimizin “Bilgilerim” bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz hâlinde Trendakademi’nin KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.

Son olarak, şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Trendakademi kullanıcısının gizliliği bizim için çok önemlidir. Gizlilik ilkelerimiz birçok KVKK ilkesine uyar ve ürünlerimizi bu ilkelere göre oluşturduk.

Örneğin:
Veri Minimalizmi. Sitemizde bir satın alma işlemi yaparken, ödemenizi işleme koymak için yalnızca adınızı, bir e-posta adresini ve fatura adresini talep ederiz. Lisans almak için başka bir bilgi gerekmez. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza bakın.

Güvenliğiniz Önceliğimizdir. Şirketimize yapılan ödemeleri işleme almak için üçüncü taraf, KVKK uyumlu bir sanal post entegrasyonu olan IYZICO kullanıyoruz. Müşteri kayıtlarınız bu sistemde, contact@learndash.com adresine bir istek göndererek tamamen silinebilir . Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza bakın .
İçeriğinizin Kontrolü . Trendsoft ile oluşturulan içerikler de dahil olmak üzere web sitenizde ürettiğiniz tüm içeriğe sahipsiniz. Trendakademi, bu içerik üzerinde sizin talebiniz doğrultusunda erişimine veya kontrolüne sahip olabilir. İçeriğin gerçek  görünürlüğü ve yeri üzerinde tam sahiplik ve kontrole siz sahipsinizdir. Trendsoft yazılımı, öğrencinin kayıtlı tüm ders verilerini kullanıcı profili üzerinden kalıcı olarak silmenizi kolaylaştırır.

Yazılımımızdaki KVKK ile ilgili özellikler hakkında bilgi için bu makaleye bakın .

Veri bütünlüğü. E-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa satmıyor veya vermiyoruz. Müşterimiz olarak e-posta adresiniz yalnızca Trendakademi ürün güncellemeleri ve promosyonları hakkında sizinle iletişim kurmak için kullanılacaktır. E-posta gövdesindeki "aboneliği iptal et" bağlantısını tıklayarak istediğiniz zaman kendinizi bu bildirimlerden özgürce kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza bakın .

Başka sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin .